Inouthout

Disclaimer

De website van inouthout,nl wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Inouthout.nl en streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie, producten, prijzen en diensten op deze website.

Inouthout.nl garandeert echter niet dat de inhoud van inouthout.nl juist of volledig is. Ondanks alle aan de samenstelling van de innouthout.nl en Website bestede zorg, kan noch de webmaster, noch inouthout.nlĀ  aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze website zou kunnen voorkomen of voor de gevolgen van het gebruik van de in out hout-website.

Ook is zij niet aansprakelijk voor de gevolgen van het onverhoopt niet beschikbaar zijn van deze website. Inouthout.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door haar worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen vanaf of die verwijzen naar de inouthout.nl site.